Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2017 i alt 150 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 1330

Månedens kaffemøde med hyggeligt samvær.

Aktivitetsoversigt for 1. halvår 2018.

Sommerudflugt til Grønhøj Kro og Mønsted Kalkgruber

Tirsdag den 21. august - reserver dagen. Der udsendes særskilt skrivelse med information om turen.

 

2018 

Tirsdag den 2. januar deltog 28 medlemmer i månedens kaffemøde på Politigården i Aalborg.
 
Onsdag den 3. januar havde bestyrelsen møde, hvor de overordnede rammer for 2. halvårs aktiviteter blev fastlagt. Der blev også planlagt sommerudflugt tirsdag den 21. august. Nærmere følger på mail og her på hjemmesiden.

KONTINGENT 2018

Sidste frist for betaling af kontingent er den 15. marts 2018

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk