Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2016i alt 149 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 1330

Månedens kaffemøde med hyggeligt samvær.

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 1900

Gåse- og andespil for medlemmer/samlever og deres familie. Pris 50 kr. for kaffe og 3 spilleplader.
Bindende tilmelding senest den 3. november.
 

Politiets Mindedag tirsdag den 19. september 2017 kl. 1100 på Politigården, Forpladsen.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen holdt talen ved mindehøjtideligheden og var efterfølgende vært ved kaffe og kage i Parolesalen.

Onsdag den 13. september 2017 var der rundvisning i Håndværkerhuset i Aalborg og efterfølgende frokost på restaurant Kronborg på Egholm.

36 deltog i arrangementet.

 

 

 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk