Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2016i alt 149 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer og på gensyn til Sæsonstart med frokost tirsdag den 5. september kl. 1200.

Husk bindende tilmelding senest 19. august.

Aktivitetsoversigt for 2. halvår 2017

 

Onsdag den 13. september 2017 er der rundvisning i Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg. Herefter tager vi færgen til Egholm og spiser frokost på restaurant Kronborg.

For medlemmer/ægtefælle/samlever.
Færgen til Egholm er gratis for pensionister. Fri parkering ved færgen.
Betaling 150 kr.
Bindende tilmelding senest den 5. september
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk