Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2016i alt 149 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Sæsonafslutning med frokost tirsdag den 2. maj kl. 1200.

Bindende tilmelding senest den 25. april.
 
 

 Kontingentbetaling 2017

Bedes betalt senest den 15. marts 2017.

Frikadelleaften med ledsager tirsdag den 4. april 2017 kl. 1800 i Kantinen, Politigården i Aalborg

48 deltog i frikadelleaftenen. Efter spisningen var der  foredrag af Erik Ivanoff Nielsen, der meget levende fortalte om sine 4 år gennem Europa med hestevogn.

Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk