Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2023 alt 163 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Frikadelleaften for medlemmer og samlevere tirsdag den 16. april 2024 kl. 1800. Pris 100 kr. pr. person.

Foredrag - Tove Uth fortæller om sin far modstandsmanden Jens Toldstrup, der under besættelsen var nedkastningschef i Jylland og af de allierede blev hyldet som Europas bedste nedkastnings-chef.

Bindende tilmelding senest mandag den 8. april.

Sæsonafslutning med frokost mandag den 13. maj 2024 kl. 1200

Pris: 100 kr. Bindende tilmelding senest torsdag den 26. april.

 

 

 

Generalforsamling Seniorklub Aalborg og Politipensionisternes Landsforening, Kreds 1, Nordjylland, tirsdag den 12. marts 2024 

71 deltog i spisningen og generalforsamlingen.

Log ind og se: Mødeindkaldelse, regnskab 2023, formandens beretning og referat.

 

Sommerudflugt 2024

Planlægges til august måned. Dato og særskilt program følger senere.

 

 
 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk