Mindemuren

 
 Mindemuren er etableret på initiativ af den daværende Aalbog Politis Seniorklub og findes på forpladsen til Politigården i Aalborg. Mindemuren blev indviet ved en højtidelighed for indbudte gæster mandag den 16. august 1999.
Mindemuren danner bl.a. rammen for Politiets mindedag den 19. september, hvor der afholdes en officiel højtidelighed, hvor der lægges blomster ved mindemuren, og politidirektøren holder en kort mindetale.
De forsamlede synger "En lærke lettede....."
Efter mindehøjtideligheden er politidirektøren vært ved fælles kaffebord i politigårdens kantine.
 
 
 
 
 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk